Satser på laks i betong mot lus

Oppdrettsselskapet Marine Harvest vil la laksen vokse opp i flytende betonganlegg for å hindre problemene med lakselus, sykdom og rømning.

Marine Harvest i Puerto Montt i Chile - Foto: Scanpix
Børs
Marine Harvest planlegger å presentere den helt nye måten å drive lakseoppdrett på under en oppdrettsmesse i Trondheim i august, skriver Bergens Tidende.Både miljøbevegelsen og sportsfiskerinteresser har i lang tid argumentert for lukkede anlegg. Men slike anlegg har vært regnet som både dyrere å bygge og drive. De store problemene som lakselus, sykdom og rømning medfører, i tillegg til strengere reguleringer fra myndighetene, har imidlertid snudd stemningen.Oppdrettsselskapet Lerøy Seafood Group har istedenfor betong valgt en flytende rørkonstruksjon i sin variant. I begge løsningene blir vann pumpet opp i anleggene fra dypt vann der lakselusen ikke finnes.Løsningene til de to oppdrettsgigantene betyr at fisken først kommer ut i åpne, tradisjonelle oppdrettsanlegg når den er rundt en kilo stor. Det vil halvere tiden fisken står i åpne anlegg.