Nokia sliter med lønnsomheten og gjennomfører nå umiddelbare tiltak for å adressere problemene i Devices & Services-området. Lavere priser og lavere volum er ingen god kombinasjon.Ledelsen vil ikke lenger gi noen helårsguiding. Nå trekkes guidingen for tredje og fjerde kvartal 2011.Tidligere har Nokia guidet en driftsmargin på 6-9 prosent i årets andre kvartal. Nå ligger det an til at selskapets driftsmargin blir null. Videre vil omsetningen bli betydelig lavere enn den tidligere guidingen på 6,1-6,6 milliarder euro.Aksjen faller 16,46 prosent. Det betyr at nesten 28 milliarder kroner har forduftet på få minutter og børsverdien på selskapet er da på 26,1 milliarder dollar, tilsvarende 141 milliarder kroner.
Store tap
Siden den siste toppen på 39,75 dollar, den 26. oktober 2007, har aksjen falt 82,7 prosent.Går vi endal lengre tilbake, til toppen på 58,5 dollar den 16. juni 2000 på 58,5 dollar, har aksjen falt 88,3 prosent.Fra toppen i juni 2000 er verdien på selskapet redusert med over 196 milliarder dollar på børsen i New York, tilsvarende svimlende over 1.050 milliarder kroner.Til sammenligning kan det nevnes at Statoil har en børsverdi på 453 milliarder kroner.