Panteselskapet Repant melder om et resultat etter skatt på minus 7,4 millioner kroner i 1. kvartal 2011, mot minus 8,8 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble minus 7,4 millioner kroner, sammenlignet med minus 8,4 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble minus 7,4 millioner kroner, mot minus 8,4 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 13,5 millioner kroner, sammenlignet med 7,2 millioner kroner i 1. kvartal 2010.Repants langsiktige strategiplan, med fokus på langsiktig vekst i et globalt marked, gir gradvis resultater, heter det. Selskapet har i første kvartal 2011 fortsatt den gode trenden i viktige markeder; Norge, Sverige og Finland. RDet noe svake resultatet skyldes for det meste kostnader knyttet til markedsaktiviteter, som deltakelse på Euroshop-messen som gikk av staben første kvartal 2011, i Düsseldorf; Tyskland. I tillegg har Repant sikret seg nøkkelinstallasjoner i flere viktige markeder, for posisjonering og forsering av salgsmuligheter.