Statistisk sentralbyrå opplyser onsdag om at eksportprisen på fersk oppdrettslaks var 38,75 kroner per kilo i uke 20.Det tilsvarer en nedgang på 1,30 kroner fra uke 19, da prisen på fersk oppdrettslaks lå på 40,05 kroner.Det ble totalt eksportert 10.413 tonn i uke 20, ned fra en eksportert mengde på 13.036 tonn ui ke 19.