Jens Ulltveit-Moe har gjennom sitt selskap Umoe Shipping & Energy kjøpt 26,5 millioner aksjer i Sevan Marine, opplyses det i en melding.Til kurs 50 øre på starten av dagen tilsier det en investering på beskjedne 14 millioner kroner.Kjøpet tilsvarer fem prosent av aksjene i selskapet. Det sender Sevan-aksjen opp 63 prosent til 83 øre.Investoren sier til TDN Finans at han gjerne vil ha styreplass i selskapet dersom aksjonærene ønsker det.- Vel, jeg har kjøpt en liten post der. Selskapet har en imponerende teknologi og jeg kjenner grunnleggeren. Jeg føler at det er veldig mye sterkt i selskapet og da tenker jeg på kompetansen og eiendelene. Finansstrukturen er derimot helt umulig, sier han til nyhetsbyrået-Ulltveit-Moe sier til TDN Finans at han forslår at styret kaller inn til et obligasjonseiermøte og kontakter andre kreditorer for å få til en frivillig stillstand for å bevare interessene til alle stakeholdere.Torsdag ble det klart at som konsernsjef i Sevan Drilling og styremedlem i Sevan Marine.Samtidig er det klart at selskapet som ble tilbudt av DnB NOR Markets. Denne skulle ha vært på 275 millioner dollar.Emisjonsforslaget ble støttet av flere ekisterende aksjonærer, men i lys av det kraftige kursfallet siden meldingen kom fredag 20. mai, har styret i samråd med DnB NOR Markets konkudert med at det ikke var mulig å gå videre med emisjonen.Sevan Marine regner med å være i brudd med krav om minimum likviditet i forbindelse med en av sine låneavtaler.Selskapet har ikke nok penger til å betale for Sevan Voyageur-oppgraderingen på anslagsvis 45 millioner dollar.Sevan-aksjen falt hele 27 prosent på Oslo Børs i torsdag.