Statoil har ingått en intensjonsavtale med Petrobras, opplyser selskapet i en melding.Avtalen omfatter utvidet samarbeid mellom selskapene innenfor leting, samt å vurdere hvordan de to selskapene kan dra nytte av driftssynergier.- Statoil har hatt en teknologiavtale med Petrobras i mange år. Det er gjort mye godt arbeid i begge selskaper gjennom informasjonsdeling og en felles forpliktelse i teknologiprosjekter vi har samarbeidet om. Jeg ser fram til å videreutvikle dette samarbeidet på bakgrunn av intensjonsavtalen vi undertegnet i dag, sier konsernsjef Helge Lund i en kommentar.