Bankemisjon ble overtegnet

Emisjonen i SpareBank 1 Nord-Norge ble overtegnet.

Tromsø - Foto: Scanpix
Børs

Både fortrinnsrettemisjonen og den rettede ansatteemisjonen i SpareBank 1 Nord-Norge ble avsluttet torsdag. Ved utløpet av tegningsperioden hadde SpareBank 1 Nord-Norge mottatt tegninger for i alt 18,3 millioner nye egenkapitalbevis i fortrinnsrettemisjonen. 14,3 millioner egenkapitalbevis ble tilbudt, og fortrinnsrettemisjonen ble følgelig overtegnet med 28 prosent. Samlet tegningsbeløp utgjør ca 575 millioner kroner.13,5 millioner egenkapitalbevis, som utgjør 94 prosent av de tilbudte nye egenkapitalbevisene i fortrinnsrettemisjonen, er tegnet ved utøvelse av tegningsretter. 0,8 millioner egenkapitalbevis, som utgjør 6 prosent, er tegnet ved overtegning ved bruk av tegningsretter.I ansatteemisjonen mottok SpareBank 1 Nord-Norge tegninger for 16,3 millioner kroner som tilsvarer 572.000 nye egenkapitalbevis fordelt på 280 ansatte.SpareBank 1 Nord-Norge vil som følge av fortrinnsrettsemisjonen motta et proveny på 451,4 millioner kroner før fradrag for transaksjonskostnader. Ansatteemisjonen gir SpareBank 1 Nord-Norge et brutto proveny på 16,3 millioner kroner.Arctic Securities, Argo Securities og SpareBank 1 Nord-Norge Markets var tilretteleggere for fortrinnsrettemisjonen.

Nyheter
Børs