Blom sikret 10 mill.

Blom er blitt tildelt en kontrakt på 10 millioner kroner for flybåren laserscanning

Foto: Blom ASA
Børs

Blom er av IGN (Fransk kartverksmyndighet) blitt tildelt en kontrakt på 10 millioner kroner for flybåren laserscanning som omfatter datafangst og tilhørende modellering av flomutsatte områder i Sør-Frankrike.Dette er en av hoveddelene av et større prosjekt som går på å kartlegge alle flomutsatte områder i Frankrike.Blom ble tildelt kontrakten etter en omfattende europeisk anbudsprosess og ser tildelingen som en bekreftelse på at Bloms sterke posisjon innen flybåren laserscanning. For Blom er Frankrike et nytt geografisk marked for denne type tjenester.

Nyheter
Børs