Finans-kjendiser med surt tap i flopp-fond

Fred. Olsen, Torstein Tvenge, Øystein Stray Spetalen og Johan H. Andresen har alle tapt penger på flopp-fondet.

Børs

En rekke profilerte norske investorer har brent seg på venturefondet Verdane Capital III, skriver Finansavisen tirsdag.Teknologifondet med investorer som Fred. Olsen, Torstein Tvenge, Johan H. Andresen, Wibecke Nagell-Erichsen og Øystein Stray Spetalen på aksjonærlisten, har tapt penger i ti av elleve år siden oppstarten i 2000.I dagens portefølje er det spesielt eierposten i mobilselskapet Colibria som har gitt store tap. En negativ egenkapital for fondet på 203 millioner kroner er inndekket med lån fra aksjonærene på 266 millioner kroner.

Nyheter
Børs