Gode makrotall fra USA

Ferske makrotall fra USA kom inn bedre enn ventet.

En trader på NYSE - Foto: Scanpix
Børs

Ferske tall viser at den amerikanske ISM-indeksen for tjenesteytende sektor endte på 54,6 i mai, hvilket er bedre enn analytikernes forventninger om en indeks på 54,0. I april var indeksen på 52,8"Non-manufacturing ISM" er de amerikanske innkjøpssjefenes forventningsindeks for tjenesteytende sektor.Her finner du mer informasjon om ISM

Nyheter
Børs