Vil gi fengselsstraff for lakserømming

Tilfellene av rømte oppdrettslaks øker i omfang. Nå vil Økokrim straffe personer som er skyld i at oppdrettslaks rømmer med fengselsstraff.

Foto: Scanpix
Børs

I går kunne Norsk Institutt for Naturforskning(NINA) melde om at det kryr av rømt laks i Trondheimsfjorden. Forskningssjef Kjetil Hindar mener funnene er oppsiktsvekkende.Nå vil Økokrim straffe personer som er skyld i rømming.- Det er bekymringsfullt at rømningstallene går oppover og at det blir opprettet stadig flere straffesaker mot oppdretterne. Utviklingen tyder på at straffene ikke er strenge nok, eller har god nok allmennpreventiv effekt, sier leder for miljøteamet i Økokrim, Hans Tore Høviskeland til avisen.- Vi vil gå inn for strengere straffer både mot oppdrettsselskapene og også mot enkeltpersoner i fremtiden. Han nevner blant annet flere millioner kroner i forelegg og påstand om fengselsstraff for enkeltpersoner.

Nyheter
Børs