AF Gruppen sprenger seg til 118 mill.

AF Gruppen sikrer seg kontrakt på opparbeidelse av industriområde på Fugleåsen i Ski kommune.

Adm. direktør Pål Egil Rønn, AF Gruppen. Foto: Selskapet.

AF Gruppen (AFG) ved datterselskapet Johan Rognerud AS har signert kontrakt med Bulk Langhus I AS for opparbeidelse av industriområdet på Fugleåsen i Ski kommune.Entreprisen gjelder opparbeidelse av ca 300.000 kvadratmeter industriområde ved sprengning og masseflytting.Avtalen er på 118 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Planlagt oppstart er august 2011. Entreprisen skal ferdigstilles i oktober 2012.- Johan Rognerud AS representerer AF Gruppens spisskompetanse innen sprengning og masseflytting. Vi ser frem til at kapasiteten kan videreutvikles i et krevende prosjekt, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.