Analytiker: Kjøp og kjøp

Analytiker Asbjørn Taugbøl venter kursoppgang og anbefaler kjøp av følgende aksjer.

Asbjørn Taugbøl
Børs

I dagens rapport fra Investtech beskrives TTS Group og Det norsk oljeselskap som kjøpskandidater av varierende grad.Les også: Spår kursoppgang for to aksjer- TTS Group ligger i en kortsiktig, stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Det langsiktige trendbildet er også positivt. Aksjen har brutt et kortsiktig motstandsnivå og er nå i chart-high, noe som signaliserer videre oppgang. Aksjen har støtte ved ca. 9,40 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler etter at to innsidere kjøpte aksjer i mai. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier Taugbøl.- Det norske oljeselskap har marginalt brutt den stigende trenden på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Volumbalansen er positiv, noe som svekker trendbruddet. Det er dog et kraftig motstandsnivå ved ca. 30,70 kroner som bremser oppgangen på kort sikt, og kan gi en reaksjon ned. Et eventuelt brudd opp gjennom dette motstandsnivået vil utløse et kjøpssignal. Det er støtte ved ca. 29 kroner og ved 26,20 kroner. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler etter at det ble gjort mange kjøp i vinter. Kort sikt: Watch. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, avslutter Taugbøl.

Nyheter
Børs