Avocet Mining cashet inn på en gallopperende gullpris og hadde et resultat før skatt i 2. kvartal på 97 millioner dollar, opp fra 10,9 millioner dollar i samme kvartal i fjor. Etter skatt var resultatet på 93,6 millioner dollar.Det gode resultatet kommer av salget av virksomheter i sørøst-Asia for 170 millioner dollar, noe som også bidro til at selskapet satt med 179 millioner dollar i cash ved utgangen av kvartalet.På videreført virksomhet var resultat før skatt på 14,86 millioner dollar, opp fra 7,77 millioner dollar i 2. kvartal 2010. Etter skatt var resultatet på 12,88 millioner dollar, opp fra 5,7 millioner dollar.Resultat pr aksje på videreført virksomhet var 6,32 pence, opp fra 2,35 pence i samme kvartal i 2010.EBITDA på videreført virksomhet falt til 16,6 millioner dollar, fra 18,3 millioner dollar.Selskapet solgte gull for 62,8 millioner dollar i kvartalet, opp fra 52,9 millioner dollar i samme kvartal i fjor.Omsetningen på videreført virksomhet var 44,8 millioner dollar, opp fra 36,6 millioner dollar.