Banksjefer ber om en løsning i Kongressen

Sjefene for noen av de mektigste bankene på Wall Street ber innstendig president Barack Obama og Kongressen om å løse krisen om gjeldstaket og unngå en alvorlig krise.

President Obamas hode manipulert inn på en dollarseddel - fotomontasje

«Vi ber dere innstendig om å komme til en avtale denne uka,» skriver sjefene for Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo og andre viktige finansinstitusjoner.«Konsekvensene av ikke å gjøre det for økonomien, arbeidsmarkedet, finansene til amerikansk næringsliv og familier og for USAs globale økonomiske ledelse blir svært alvorlige,» skriver de.Banksjefene advarer om at mislighold av gjelda eller en nedgradering av kredittvurdering vil være et voldsomt slag som skaper kaos på børsene, undergraver dollaren og gjøre stor skade på USAs svake økonomi.«Gitt den alvorlige risikoen må politikerne korrigere kursen nå, skape tillit ved å betale våre regninger i tide og vise at USA er et demokrati som har evnen til å sette uenighet til side og løse våre mest alvorlige utfordringer,» sier de.Finansmarkedet har sittet og sett med stadig større uro på at demokratene og republikanerne virker helt fastlåste i sin dragkamp om en sparepakke og en heving av gjeldstaket.Finansdepartementet sier at om ikke gjeldstaket blir hevet, kan USA tvinges til å misligholde gjelda med katastrofale konsekvenser for det globale finansmarkedet.Kredittvurderingsbyråene har også advart om at USAs toppkredittvurdering på AAA kan bli nedgradert selv om gjeldstaket heves, fordi Kongressen har vist seg ut av stand til en fornuftig behandling av krisen.