Enda rødere tall fra Fairstar denne gang

Selskapet Fairstar Heavy Transport melder om enda større tap i andre kvartal i år enn tilfellet var i fjor. Inntektene øker dog noe.

Fairstar Heavy Transports skip Fjord - Foto: Selskapet
Børs

Selskapet Fairstar Heavy Transport melder om et resultat etter skatt på -2,93 millioner dollar i 1. kvartal 2011, mot -1,71 millioner dollar i samme periode året før.Resultatet før skatt ble indentisk mens resultat per aksje ble -0,04 dollar, mot -0,04 dollar ved samme korsvei i fjor.Driftsresultatet ble -1,92 millioner dollar, mot 1,07 millioner dollar året før.Driftsinntektene beløp seg til 9,43 millioner dollar, sammenlignet med 7,94 millioner dollar i 1. kvartal 2010.Her er rapporten fra Fairstar Heavy Transport

Nyheter
Børs