- Europa inn i ny og langt farligere fase

Den anerkjente økonomiprofessoren Lawrence H. Summers mener finanskrisen i Europa har gått inn i en ny og langt farligere fase. - Å låne ut mer og mer til PIIGS-landene er uholdbart, sier han.

Professor i samfunnsøkonomi Lawrence Summers - Foto: Scanpix

Med uroen som oppsto i de italienske markedene forrige uke, har finanskrisen i Europa gått inn i en ny og langt farligere fase.- Truer europeisk integrasjonDet skriver Lawrence H. Summers i en Reuters-spalte mandag. Summers er professor ved Harvard, og var finansminister under Bill Clinton.- Krisen truer nå både europeisk integrasjon og innhentingen i verdensøkonomien. Sist ukes dramatikk rundt statsobligasjonsauksjonen i Europas tredje største økonomi bør overbevise selv de mest innbitte byråkrater at verden ikke lenger kan la politiske tiltak bli formet av dogmer, byråkratisk agenda og bekvemmelighet, skriver Summers.Verden har ifølge professoren ikke lenger råd til den aktelsen IMF og ikke-europeiske G20-representanter har vist overfor europeiske politikere de siste 15 månedene.- Tre realiteter må anerkjennesIfølge Summers må tre realiteter anerkjennes før suksess kan oppnås.- I en finanskrise er det først avgjørende å opprettholde tilliten til systemet. Å oppdra investorer er et ønske, ikke en politikk. Amerikanske politikere ble applaudert i rundt 12 timer for sin vilje til å la Lehman gå konkurs. De negative følgene av den knusende effekten dette hadde på tilliten, kan merkes den dag i dag, skriver han.For det andre mener den tidligere finansministeren i USA at ingen land kan forventes å generere enorme overskudd på statsbudsjettet i lange perioder - til fordel for utenlandske kreditorer.- For det tredje, hvorvidt et land er solvent avhenger ikke bare av gjeldsbyrden og engasjementet for en sterk innenlandsk politikk, men på den bredere økonomiske sammenhengen. Likviditetsproblemer som ikke tas hånd om, blir tillitsproblemer.- Skyldnere som er svært solvente på renter nær eller under sine nominelle vekstrater, blir trolig insolvente på høyere renter - noe som setter ytterligere press på renter og forverrer solvens-bekymringer i en ond sirkel. Dette har allerede skjedd i Hellas, Portugal og Irland, og Italia og Spania er i faresonen, fortsetter professoren.- Uholdbart å låne ut mer og mer Land i gjeldsposisjon kan ifølge Summers bare redusere sin gjeld ved å gå med overskudd mot resten av verden.- Hvis tradisjonelle debitor-land begynner å gå med overskudd, må tradisjonelle overskuddsland være villige til å redusere sine overskudd, eller bevege seg mot underskudd.- Kort sagt: tilnærmingen med å låne ut mer og mer fra offentlig sektor til land som ikke kan gå inn i markedet på høye renter er uholdbar, skriver han.Hele innlegget fra Summers her.