- Returen av aktivitet i Mexicogulfen sammen med økt aktivitet i Brasil og subsalt-området utenfor Angola, vil være hovedkatalysatoren etter vårt syn. PGS, som en et rent spill på et marin-seismikksselskap forblir vår foretrukne måte å få eksponering mot dette og vi gjentar vår conviction buy-anbefaling, heter det i en fersk rapport fra Goldman Sachs, ifølge TDN Finans.Meglerhuset høyner kursmål fra 105 til 107 kroner, etter torsdagens kvartalstall. DnB NOR opprettholder også kjøpsanbefaling med kursmål på 107 kroner.Fondsfinans mener at signalene fra Schlumbergers telefonkonferanse i forbindelse med andrekvartalsrapporten forrige fredag var svært "upbeat" med hensyn til kommentarene rundt seismikkmarkedet med bedring i grunn i alle markeder og prisøkingen som ventes allerede i annet halvår 2011, melder nyhetsbyrået.Meglerhuset gjentar kjøpsanbefalingen og hever kursmål med 10 kroner, fra 105 til 115 kroner på PGS-aksjen.Terra Markets peker i en fersk rapport på et "strålende 2012" og beholder sin kjøpsanbefaling på aksjen, med kursmål 105 kroner.Meglerhuset mener at forholdene tilrettelegger for en sterkere inntjeningsvekst enn ventet for 2012 og at aksjen har en større oppside.Nordea Markets mener at en "seismikkbonanza" i 2012 ikke er sannsynlig, og gjentar sin salgsanbefaling med kursmål 74 kroner.
PGS faller 3,08 prosent til 88,15 kroner.