I dagens rapport fra Investtech ber forskningssjef Geir Linløkken leserne følge nøye med på Frontline og Telenor.- Frontline ligger i en fallende trendkanal og en videre svak utvikling innenfor denne indikeres. Etter det kraftige fallet de siste par månedene er imidlertid aksjen kraftig oversolgt samtidig som den tester gulvet i kanalen. Dette kan gi en reaksjon opp på kort sikt. Aksjen er dessuten positiv på innsidehandler etter at CEO Jens Martin Jensen så sent som i juni kjøpte seg inn for 1,3 millioner kroner på kurs 95,13. Høy risiko. Kort sikt: Watch. Middels lang sikt: Watch, sier Linløkken.- Telenor ligger i en sidelengs trend og konsoliderer mellom 82 og 92 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere en videre utvikling i samme retning. Kort sikt: Watch. Middels lang sikt: Watch, avslutter Linløkken.