Her er Nordens heteste aksjer

Investtech forteller om de ti beste investeringene i Norden. Norge er representert med tre aksjer. Her er listen.

Investtech-sjef Espen Grønstad. Foto: Selskapet

Fredag 29. juli er det syv nye aksjer i Investtechs Norden Topp 10. Listen består dermed av fire svenske, tre norske, en dansk og to finske aksjer.Listen er laget med utgangspunkt i Investtechs mellomlange tekniske aksjeanalyser. Disse egner seg godt for investorer med en investeringshorisont på 1-6 måneder.1. Axfood AB(AXFO.ST) - 28. jul 2011. Siste sluttkurs: 243.8 (-0.5)Axfood AB viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 235 kroner. Videre oppgang til 259 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 240 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 240 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.2. Tomra Systems(TOM.OL) - 28. jul 2011. Siste sluttkurs: 50 (-0.25)Tomra Systems ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 49.00 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 49.00 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.3. TGS Nopec Geophysical(TGS.OL) - 28. jul 2011. Siste sluttkurs: 159.5 (1.3)TGS Nopec Geophysical viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 150 kroner. Videre oppgang til 175 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 147 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.4. Tele2 AB B(TEL2B.ST) - 28. jul 2011. Siste sluttkurs: 133.6 (0.6)Tele2 AB B har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 128 kroner. Videre oppgang til 139 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 123 kroner. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.5. Nokian Tyres Plc(NRE1V.HEX) - 28. jul 2011. Siste sluttkurs: 32.76 (-0.5)Nokian Tyres Plc ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen ligger mellom støtten ved ca 31.70 euro og motstanden ved ca 35.00 euro og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.6. Axis AB(AXIS.ST) - 28. jul 2011. Siste sluttkurs: 132.25 (-1.5)Axis AB har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen har en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 113 kroner, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen tester støtten ved ca 131 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.7. Novozymes B(NZYMB.CO) - 28. jul 2011. Siste sluttkurs: 857 (-14)Novozymes B har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har støtte ved ca 800 kroner. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.8. Schibsted(SCH.OL) - 28. jul 2011. Siste sluttkurs: 161.4 (-2.1)Schibsted har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har imidlertid en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 147 kroner, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen har støtte ved ca 155 kroner og motstand ved ca 174 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.9. Amer Sports Corporation(AMEAS.HEX) - 28. jul 2011. Siste sluttkurs: 10.69 (-0.21)Amer Sports Corporation viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Kursen har imidlertid brutt et støttenivå på kort sikt og gitt salgssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen tester støtten ved ca 10.50 euro. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 10.50 euro vil utløse et salgssignal. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.10. Trelleborg AB ser. B(TRELB.ST) - 28. jul 2011. Siste sluttkurs: 69.95 (-1.3)Trelleborg AB ser. B har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 65.52 kroner og motstand på 72.77 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har støtte ved ca 64.50 kroner og motstand ved ca 73.40 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.