Her er Nordens heteste aksjer

Investtech forteller om de ti beste investeringene i Norden. Norge er representert med fire aksjer. Her er listen.

Investtech-sjef Espen Grønstad. Foto: Selskapet

Fredag 22. juli er det seks nye aksjer i Investtechs Norden Topp 10. Listen består dermed av fire svenske, fire norske, en dansk og en finske aksje.Listen er laget med utgangspunkt i Investtechs mellomlange tekniske aksjeanalyser. Disse egner seg godt for investorer med en investeringshorisont på 1-6 måneder.1. Coloplast B (DK)Coloplast B (18m) viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 780 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.2. Kemira (FIN)Kemira ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 11.60 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 11.60 euro ved reaksjoner tilbake. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.3. TGS Nopec Geophysical (N)TGS Nopec Geophysical ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 150 kroner. Videre oppgang til 175 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 147 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.4. Tomra Systems (N)Tomra Systems ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 42.60 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.5. Saab Ab (S)Saab Ab ser. B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen har støtte ved ca 135 kroner og motstand ved ca 154 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.6. Nibe Industrier AB (S)Nibe Industrier AB ser. B har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 108 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 108 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.7. Subsea 7 S.A.(N)Subsea 7 S.A. har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere falltakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 143 kroner. Videre oppgang til 162 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 144 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.8. Algeta (N)Algeta ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 204 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.9. JM AB (S)JM AB ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen tester støtten ved ca 133 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.10. Axfood AB (S)Axfood AB viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Kursen har brutt motstanden ved 235 kroner i en rektangelformasjon, og videre oppgang signaliseres. Aksjen tester motstanden ved ca 240 kroner. Dette bør gi en reaksjon ned, mens et brudd opp gjennom 240 kroner vil utløse et kjøpssignal. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.