Inmeta Crayon har inngått en lisensavtale med det finske IT-konsernet Tieto. Avtalen har en forventet årlig verdi på mer enn 100 millioner kroner, med full effekt fra andre halvår 2011.Kontrakten innebærer salg av programvare og rådgivning mot Tietos eksisterende og nye kunder.Avtalen er vunnet i konkurranse med de største globale aktørene innenfor lisensområdet.