Kitron snur underskudd til pluss

Kitron rapporterer om resultatbedring i andre kvartal.. Se presentasjonen live her

Foto: Kitron

Kitron melder om et resultat etter skatt på 4,5 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot minus 3,0 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet per aksje ble 0,03 kroner mot minus 0,02 kroner ved samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble 8,3 millioner kroner, sammenlignet med 1,7 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 13,8 millioner kroner, mot 4,5 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 430,7 millioner kroner, sammenlignet med 425,7 millioner kroner i 2. kvartal 2010.Den generelle trenden innen Kitrons markedssegmenter er positiv, selv om det fortsatt er knyttet usikkerhet til utviklingen i verdensøkonomien.Her er rapporten og presentasjonen Se presentasjonen live her