Marine Harvest er bekymret

- Vi er bekymret for markedsbalansen de kommende kvartalene, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest.

Foto: Scanpix

Marine Harvest forventer et produksjonsvolum på 335 000 tonn i 2011, hvorav 79 000 tonn forventes slaktet i tredje kvartal.- Vi er bekymret for markedsbalansen de kommende kvartalene og vil derfor vurdere våre produksjonsplaner og øke markedsaktivitetene. Vårt nye forretningsområde, Salg og Markedsføring, er nå etablert og vil bli målt på evnen til å bedre vår prisoppnåelse og til å utvikle markedet for våre produkter. Det globale utbudet av laks var i andre kvartal på samme nivå med andre kvartal 2008, men til betydelig høyere priser. Den underliggende etterspørselsveksten, som de senere årene har avleiret seg i form av en kraftig prisvekst, må nå utnyttes til å selge et større volum på et annet prisleie. I andre halvår 2011 har vi en sterk portefølje av kontrakter inngått på priser som er på linje med den oppnådde gjennomsnittsprisen i andre kvartal, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest.Selskapet la frem et resultat før skatt og driftsresultat under forventning. Les mer her