Marine Harvest skuffer

John Fredriksens oppdrettsselskap Marine Harvest har lagt frem svakere tall enn ventet for 2. kvartal.

John Fredriksen. Foto: Finansavisen

John Fredriksens oppdrettsselskap Marine Harvest melder om et resultat etter skatt på 685,2 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot 741,2 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 686 millioner kroner.Resultatet før skatt ble 780,8 millioner kroner, sammenlignet med 1.010,7 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 901 millioner kroner.Driftsresultatet ble 380,6 millioner kroner, mot 1.045,0 millioner kroner året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 977 millioner kroner.Posten "Verdijusterint av biologiske enheter" er på minus 701,2 millioner kroner, mot pluss 182,6 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 4.392,8 millioner kroner, sammenlignet med 3.582,6 millioner kroner i 2. kvartal 2010. Analytikernes forventninger lå her på 3.996 millioner kroner.Slaktevolumet var 79 932 tonn sammenlignet med 68 102 tonn i andre kvartal 2010-- I den siste delen av andre kvartal opplevde næringen en brå og betydelig økning i tilbudet, som ledet til et betydelig fall i spot-prisene. På tross av dette tilbudssjokket, var vi i stand til å oppnå høyere priser i andre kvartal i år enn i fjor. Konsernet har sett under ett levert tilfredsstillende prestasjoner i kvartalet, med et rekordresultat i Skottland, sier konsernsjef i Marine Harvest ASA, Alf-Helge Aarskog.Her er rapporten og presentasjonen