Marine Harvest slaktet mindre laks enn guidet

John Fredriksens opprettselskap Marine Harvest slaktet mindre laks enn guidet i andre kvartal. Samtidig rapporteres det om høyere driftsresultat.

John Fredriksen. Foto: Finansavisen
Børs

I forbindelse med fremleggelsen av resultatene for første kvartal estimerte Marine Harvest et totalt slaktevolum på 82.000 tonn (HOG) for andre kvartal 2011. Fasiten viser 80.000 tonn.Operasjonell EBIT for konsernet var ca 890 millioner kroner i andre kvartal i år, opp fra 792 millioner i andre kvartal i fjor.Marine Harvest har kostnadsført ekstraordinære poster på ca 50 millioner i kvartalet, hovedsakelig knyttet til pancreas disease (PD) i Region Sør. Operasjonell EBIT per kg for MH Norway var ca 12,90 kroner i andre kvartal.Netto rentebærende gjeld var ca 5.800 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal2011. Etter justering for utbyttet som ble utbetalt i løpet av kvartalet (ca 2.900 millioner kroner), ble netto rentebærende gjeld redusert med ca 1.700 millioner i løpet av kvartalet.Marine Harvest har oppnådd enighet med sine långivere om å oppskalere den syndikerte lånerammen på 600 millioner euro med 200 millioner euro. Vilkårene for den syndikerte lånerammen vil ikke bli endret som følge av økningen.Marine Harvest vil offentliggjøre Q2-resultatene 20. juli.

Nyheter
Børs