En hel finansverden venter nå spent på hva som blir resultatet når amerikanske politikere prøver å komme frem til en kompromissløsning på det gigantiske gjeldstaket.
- Jeg tror amerikanske politikere til slutt besinner seg og kommer frem til en enighet. Dersom det ikke oppnås et kompromiss innen 2. august, venter jeg at den amerikanske Staten vil fortsette å betjene renter og avdrag til rundt 15. august. En rekke offentlige utgifter vil imidlertid kuttes umiddelbart fra 2. august, sier Stig Myrseth, analysesjef i Dovre Forvaltning, til HegnarOnline.- Dersom det utenkelige skjer og USA tvinges til å misligholde sin statsgjeld fra 15. august, er det svært vanskelig å si hva som skjer. Jeg tviler likevel på at det blir noen katastrofe. Det skyldes to årsaker: For det første har investorene få alternativer. Ett sted må folk ha pengene sine, og det er ingen markeder som er store nok til å ta imot all kapitalen som i dag er investert i amerikanske statsobligasjoner. Dernest vil et mislighold uansett være av kortsiktig karakter, sier Myrseth til HegnarOnline.- Det er likevel ikke dermed sagt at situasjonen er uproblematisk. Hovedproblemet er at mye skade allerede er skjedd. Trygdemottakere er usikre på om trygden kommer, og statsansatte lurer på om de får lønn. I en slik situasjon er det naturlig at folk reagerer med å spare mer. Dersom mange nok gjør det, faller innenlandsk etterspørsel og en ny resesjon blir resultatet, sier analysesjefen.- Meningsmålinger viser at stemningen blant forbrukerne allerede har falt skarpt i sommer. Dette skyldes mest sannsynlig debatten rundt gjeldstaket, sier Myrseth.- Denne situasjonen vil opplagt forverre seg hurtig om USA faktisk slutter å utbetale lønn og pensjoner fra 2. august. Sannsynligheten for en ny resesjon vil da øke hurtig for hver dag som går. Resesjonsfaren med alle de negative konsekvenser for aksjemarkedet som det innebærer, er antakelig det som vi skal frykte mest, sier analysesjefen.- En paradoksal konsekvens av et amerikansk mislighold kan derfor bli at investorene selger aksjer og kjøper statsobligasjoner. Amerikanske statsobligasjoner er den tradisjonelle nødhavnen i nedgangstider, avslutter Myrseth.