Gode selskapsresultater og nye krisetiltak fra EU har gitt et børsrally. I sin siste ukerapport skriver analysesjef Stig Myrseth i Dovre Forvaltning at det er makrodata og amerikanske politikere som avgjør om det fortsetter.- På Wall Street har en tredjedel av de børsnoterte selskapene rapportert så langt. Status for resultatsesongen er oppløftende. 48 prosent av resultatene har vært bedre enn ventet mot et historisk snitt på 41. Videre har åtte prosent skuffet mot et historisk snitt på 14, sier Myrseth.- Vil den siste ukens rally fortsette? Det avhenger av to forhold. For det første må amerikanske politikere bli enige om en heving av gjeldstaket. De har under to uker på seg om et mislighold skal unngås. Dernest er det viktig at makrodataene bedrer seg, sier Myrseth.- Ledende indikatorer for OECD-området toppet ut i februar og har siden falt svakt. Historisk har dette vært et dårlig tegn for Oslo Børs. Jo lengre svakheten i ledende indikatorer og andre økonomiske rapporter vedvarer, desto vanskeligere vil det bli å opprettholde et positivt markedssyn. Knekker verdensøkonomien, er det bare et spørsmål om tid før råvaremarkedet gjør det samme og inntjeningen i norsk næringsliv utraderes, sier analysesjefen.- Selv om visibiliteten er begrenset, heller vi mest mot et positivt utfall. Trolig beveger makrodataene seg i riktig retning i ukene fremover. Dernest merker vi oss at kinesiske ledende indikatorer utvikler seg mye sterkere enn de for OECD-området, avslutter Myrseth.