Norske Skog-konkurrent som ventet

Stora Ensos avis- og bokpapirvirksomhet leverte i tråd med forventningene, men litt under på inntektssiden.

Skog. Foto: Scanpix

Stora Ensos avis- og bokpapir virksomhet melder om et resultat etter skatt på 27,5 millioner euro i 2. kvartal 2011, mot minus 6,6 millioner euro i samme periode året før.Driftsinntektene beløp seg til 334,6 millioner euro, sammenlignet med 325,1 millioner euro i 2. kvartal 2010.Det var ventet at området ville få et driftsresultat på 28 millioner euro av inntekter på 363 millioner euro, ifølge estimater innhentet av SME Direkt.Totalt var produksjonen på 581.000 tonn mot 648.000 tonn i samme kvartal året før.Leveransene falt til 585.000 tonn mot 676.000 tonn i 2. kvartal 2010.Her er rapporten og presentasjonen