I dagens rapport fra Nordea ser sjefanalytiker Erik Bruce nærmere på de økonomiske utfordringene USA står ovenfor de neste dagene.-Det er dels uro rundt budsjettsituasjonen i USA, som preger markedet. Obama sa i går at det er liten enighet om hvordan en skal nå fram til en avtale. USD svekket seg, amerikanske aksjer var ned og statsrentene opp. Men også uro rundt eurosituasjonen preger markedene, sier Bruce.-Etter den kraftige inngangen i rentespreaden mot Tyskland som fulgte forrige ukes avtale har periferilandenes renter kommet noe ut igjen, sier Bruce.-Moodys nedgradering av gresk gjeld, selv om den er en refleks av at forrige ukes avtale vil innebære midlertidig default i følge kredittvurderingsselskapet, bidro nok. Men tvil om pakken er stor nok til å hindre spreding også til de store landene (Spania, Italia) preger markedene, sier sjefanalytikeren.-Det nærmer seg faretruende 2. august, fristen for en gjeldsavtale i USA og markedene er klart urolig for at vi ikke får noen avtale. For at avtalen skal komme på plass må moderate republikanere bli enig med moderate demokrater og det betyr at begge sider må gi mye. Det betyr normalt at ingen vil inngå en avtale før absolutt nødvendig, sier Bruce.-Så at vi ikke har noen avtale enda betyr ikke at vi ikke får noen. Derfor må vi nok vente til vi er enda nærmere 2. august før en eventuell manglende avtale virkelig får markedene til å reagere. Vi tror vi fortsatt får en avtale, men husker kaoset rundt godkjenningen av TARP, sier sjefanalytikeren.-Skulle vi ikke få en avtale vil den amerikanske staten måtte utsette betalinger. I første omgang sannsynligvis ikke betalinger på lån, men det vil neppe gå langt tid før en default er et faktum. Det vil bety kaos i markedene, avslutter Bruce.