Suksess med Skagen-fondenes honorarer

Suksesshonorarer har gitt 2,6 milliarder kroner i ekstrainntekter.

Harald Espedal, adm. dir. Skagen Fondene. Foto: Finansavisen.
Børs

Skagen-fondene baserer seg på suksesshonorarer i større grad enn konkurrentene. Dersom avkastningen til fondene overstiger et gitt minstenivå tilfaller til prosent av avkastningen utover dette nivået selskapet. Denne overskuddsdelingen er relativt sjelden blant norske aksjefond.- Fellesnevneren for alle våre fond er at de har en honorarstruktur som premierer god forvaltning. Over de siste årene har våre fond levert en avkastning som er bedre enn de fleste av våre konkurrenter og bedre enn markedet generelt, sier administrerende direktør Harald Espedal i Skagen-fondene til Dagens Næringsliv.Som HegnarOnline tidligere har skrevet , betyr dette at Skagen-fondene håvet inn over 2,6 milliarder kroner i suksesshonorarer fra sine tre aksjefond i løpet av de siste seks årene, på toppen av de vanlige forvaltningshonorarene som beløper seg til 4,3 milliarder kroner.Skagen-forvalter Kristian Falnes fikk et utbytte på 56 millioner kroner gjennom sitt private investeringsselskap i fjor. Det meste av dette har reinvestert i Skagens egne fond.

Nyheter
Næringsliv