Telenor leverer men imponerer ikke

Telegiganten Telenor leverer et litt svakere nettoresultat etter Q2-2011 enn det ekspertisen hadde forventet. Inntektene og driften er imidlertid mer solid enn ventet.

Telegiganten Telenor melder om et resultat etter skatt på 4.601 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot 9.582 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge SME Direkt var det ventet et resultat på 5.071 millioner kroner.Resultat per aksje ble 2,77 kroner, mot 5,73 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 3,06 kroner per aksje.Resultatet før skatt ble 6.027 millioner kroner, sammenlignet med 10.258 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 6.497 millioner kroner.Driftsresultatet ble 3.261 millioner kroner, mot 2.838 millioner kroner året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 3.264 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 24.359 millioner kroner, sammenlignet med 23.550 millioner kroner i 2. kvartal 2010. Analytikernes forventninger lå her på 24.226 millioner kroner.Telenor melder i forbindelsen med fremleggingen av rapporten at de vil igangsette et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer på rundt tre prosent av utestående aksjer, tilsvarende rundt 48 millioner aksjer.- Dette bekrefter Telenors ambisjoner om å gi aksjonærene konkurransedyktig avkastning, heter det blant annet fra telegiganten.Rundt 22 av de totalt 48 millioner aksjene vil bli kjøpt i markedet, mens 26 millioner aksjer skal kjøpes fra Handels- og Næringsdepartementet.Staten opprettholder dermed sin eierandel på 53,97 prosent i Telenor.Her er rapporten fra Telenor