Telenor øker i Vimplecom

Telenor har økt eksponeringen i Vimpelcom med opptil 40 millioner aksjer.

Telenor har inngått en cash-settled total return swap (TRS) avtale med J.P. Morgan Securities Ltd. med en underliggende eksponering mot opp til 40.000.000 VimpelCom Ltd. ADRer (hver ADR representerer en VimpelCom aksje).-Vi har bestemt oss for å øke vår finansielle eksponering mot VimpelCom Ltd. da gjeldende kursnivå er attraktivt, sa Richard Olav Aa, Executive Vice President og CFO.