Ordreinngangen for varige gode i USA falt med 2,1 prosent i juni. I mai var det oppgang på 1,9 prosent.Uten transport var det en økning på 0,1 prosent og uten forsvarsordre var det et fall på 1,8 prosent.Innen kommunikasjon var det en økning å 15,2 prosent mens den sivile flyindustrien hadde en nedgang på 28,9 prosent.