Varsler oppvask i retten

PSI Group har lagt frem sine kvartalstall. Samtidig varsles det søksmål etter at storavtale gikk i vasken.

Jørgen Waaler, CEO i PSI Group - Foto: Selskapet

I andre kvartal 2011 fikk PSI Group et nettoresultat på minus 6,56 millioner kroner, mot 9,99 millioner kroner for et år siden. Selskapet fikk et resultat før skatt på 11,27 millioner kroner, mot 7,68 millioner kroner året før. Driftsresultatet (EBIT) endte på 12,39 millioner kroner, mot 8,66 millioner kroner i andre kvartal 2010.PSI Group omsatte i perioden for 125,69 millioner kroner, mot 112,63 millioner kroner for et år siden.Her er kvartalstallene- Tross betydelig innsats og tålmodighet fra selskapets ledelse og dets rådgivere, herunder innvilgning av et antall nye tidsfrister etter opprinnelig tidsfrist 1. mars, har kjøperen av forretningsområdet Cash Management CIT/ATM ikke evnet å innfri sine forpliktelser. PSI har til hensikt å heve avtalen om salg av forretningsområdet Cash Management CIT/ATM, grunnet kjøpers betalingsmislighold, skriver PSI.- I kjølvannet av betalingsmisligholdet vil selskapets styre vurdere erstatningssøksmål i samråd med selskapets rådgivere, skriver PSI.Denne salgsavtalen var på 190 millioner svenske kroner.