Vil stemme over restrukturering i Sevan

Norsk Tillitsmann har innkalt til obligasjonseiermøte i Sevan Marine for å stemme over en rekke restruktureringsforslag.

Hummingbird - Foto: Sevan

Norsk Tillitsmann har innkalt til obligasjonseiermøte i Sevan Marine. Årsaken skal være en avstemming i forbindelse med en rekke restruktureringsforslag som det er ventet å bli enighet rundt innen 30. september 2011,melder TDN Finans.Møtet skal være 5.august kl.13.00 hos lokalene til Norsk Tillitsmann.Ifølge nyhetbyrået skal det ene forslaget omfatte utsettelser av rentebetalinger inntil 30.september for obligasjonslånene "Voyageur", "Usikret" og "Hummingbird".Mens det andre forslaget omfatter at eierne i restruktureringsprosessen avstår fra å utøve mislighold/termineringsrettigheter.Norsk Tillitsmann vil også legge frem et forslag om å få fullmakt for å handle på vegne av eierne, melder TDN Finans.