Warren: - Det mest ironiske med det hele

Peter Warren skriver om ferske nyheter fra Financial Times, paradoksale tilstander i finansverdenen og det aller mest ironiske poenget oppi det hele.

Peter Warren - Foto: Finansavisen

I sin foreløpig siste utgave av sin finansblogg skriver Peter Warren om et pussig paradoks som har utviklet seg innen finansverdenen.Avisen Financial Times kunne nemlig nylig bringe oss nyheten om at en rapport fra den amerikanske sentralbanken Federal Reserve viser at banker senker sikkerhetskrav på lån til hedgefond.- Ironien i dette er at det er de samme bankene (og myndighetene) som initielt forsøkte å skyve skylden for finanskrisen over på hedgefond. Nå viser det seg at hedgefond både har så lav belåning og så gode sikkerheter at de regnes som svært attraktive å låne penger til. Faktisk så attraktive at bankene konkurrerer hardt seg i mellom for å låne ut penger til denne type fond, skriver Warren.Og det aller mest ironiske oppi det hele er at mens bankene tydeligvis har større tro på hedgefond, så har hedgefond stadig mindre tro på bankene.- Paradoksalt nok kjører bankene langt strengere stresstester på hedgefond (og sine øvrige kunder) enn de selv utsettes for. Forøvrig er det mest ironiske med det hele at mens bankene anstrenger seg for å låne mer penger til hedgefond, så øker hedgefond sine short-posisjoner i bankaksjer.