Hurtigruten melder om et resultat etter skatt på 43,70 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot 107,14 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet per aksje ble 0,10 kroner mot 0,23 kroner ved samme periode i fjor.Resultat før skattekostnad for videreført virksomhet ble 59,21 millioner kroner, sammenlignet med 133,93 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 110,71 millioner kroner, mot 175,37 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 1.136,79 millioner kroner, sammenlignet med 1.172,70 millioner kroner i 2. kvartal 2010.Det svakere resultatet forklares med lavere omsetning, 40 millioner kroner i nedskrivninger relatert til bussvirksomheten etter tapt anbud i Tromsø, 30 millioner kroner i tap på kansellerte seilinger, lavere priser og volum på distansetrafikken langs norskekysten, økte drivstoffpriser og svake resultater på Svalbard.Her er og fra HurtigrutenPeriscopus AS ved Trygve Hegnar eier 28,25 prosent i HRG (Hurtigruten).