Acta Group melder om et resultat etter skatt på 9,6 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot 5,0 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet per aksje ble 0,04 kroner mot 0,02 kroner ved samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble 13,3 millioner kroner, sammenlignet med 6,9 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 15,6 millioner kroner, mot 2,6 millioner kroner året før.Inntektene beløp seg til 127,0 millioner kroner, sammenlignet med 114,6 millioner kroner i 2. kvartal 2010."Selv om vi ikke er helt fornøyd med det finansielle resultatet, viser den underliggende driften tegn på bedring. Sammen med fortsatt sunn kostnadskontroll vil vi nå fokusere på å øke våre inntekter. Vi mener 2011 vil bli et akseptabelt år finansielt sett, gitt alle de store tilpasningene vi har gjennomført", heter det i rapporten.Her er og