AF Gruppen har inngått intensjonsavtale med eierne av Dr. techn. Olav Olsen AS om kjøp av minimum 51 prosent av aksjene i selskapet, går det frem av en børsmelding.Dr. techn. Olav Olsen er et av Norges ledende rådgivende ingeniørmiljø innen konstruksjon og marin teknikk, og ledende i verden innen prosjektering av offshore betongkonstruksjoner.Selskapet med rundt 80 ansatte omsatte i 2010 for 101 millioner kroner.- AF Gruppen er en meget dyktig og seriøs aktør med mange koblingspunkter mot vår egen virksomhet. Vi har stor tro på at man gjennom et tettere samspill mellom det prosjekterende og utførende leddet kan utvikle mer effektive og kostnadsbesparende løsninger som til syvende og sist kommer kundene til gode.- For Dr. techn. Olav Olsen er det også svært viktig at vi i prosessen bevarer vår posisjon som uavhengig rådgiver. Vi skal fortsatt jobbe med et mangfold av kunder og prosjekter, sier styreleder Jan Moksnes i Dr. techn. Olav Olsen i en kommentar.