Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker ASA, har i dag kjøpt 71 000 aksjer i Aker ASA til kurs 140 kroner per aksje. Posten kostet 9.940.000 kroner.Aksjene er kjøpt gjennom selskapet Erøy AS, som eies av Eriksen.Ny beholding er 71 000 aksjer.Erøy eier 100 000 B-aksjer i TRG Holding AS som igjen eier 66,66 prosent av aksjene i Aker ASA.