Analytiker anbefaler fire aksjer

Analytiker Christian Frengstad Bjerknes venter kursoppgang og anbefaler kjøp av følgende aksjer.

Oslo Børs med Onkel Skrue-statuett i forgrunnen - Foto: Scanpix
Børs

Frykt for utviklingen i verdensøkonomien har de siste dagene ført til solide børsfall. I dagens rapport fra SpareBank 1 Markets skriver analytiker Christian Frengstad Bjerknes at nettopp sparebanker kan være gode kjøp i tiden fremover.Les også: Analytiker: Dette kan skape en ny finanskrise- Norske banker har liten direkte eksponering mot problemområdene, men er utsatt for høyere fundingkostnaderog redusert likviditet i kjølvannet av krisen. Vi oppfatter regionbankene som historisk billige relativt til lønnsomhet/rentenivå på P/B 0,82, skriver meglerhuset.Analytikeren anbefaler kjøp av aksjer i SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SR Bank og DnB NOR.