I dagens rapport fra Investtech beskrives Cermaq som en kjøpskandidat mens Frontline får en salgsanbefaling.- Cermaq har falt kraftig siden toppen ved 111 kroner i juni. Den stigende trenden er brutt, men støttenivået ved ca. 60 kroner har tatt i mot for videre nedgang. RSI vender positivt og volumbalansen er positiv, noe som bør gi en reaksjon opp. Trendbruddet indikerer en svakere stigningstakt på mellomlang sikt. Dersom kursen skulle bryte ned gjennom støttenivået ved 60 kroner, vil det utløse et salgssignal, og aksjen kan fortsette videre ned til neste støttenivå ved 47 kroner. Aksjen er svakt negativ på innsidehandler. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, sier Taugbøl.- Frontline har brutt ned gjennom gulvet i den fallende trendkanalen. Aksjeverdien i selskapet er halvert på mindre enn to måneder. Videre nedgang indikeres, og lite støtte under dagens nivå øker risikoen. Aksjen er oversolgt på RSI, men så lenge RSI-kurven ikke vender positivt, anses ikke dette å styrke aksjen. CEO Jens Martin Jensen kjøpte aksjer for 1,3 millioner kroner i juni, og selskapet er med det positivt på innsidehandler, selv om timingen av kjøpet ikke var helt optimal. Kort sikt: Salgskandidat. Middels lang sikt: Salgskandidat, avslutter Taugbøl.