I dagens rapport fra Investtech beskrives Det norske oljeselskap som en kjøpskandidat mens Aker BioMarine og Lerøy får salgsanbefalinger av varierende grad.- Det norske oljeselskap har steget med nesten 20 kroner siden bunnen på 24,20 kroner i begynnelsen av august. Aksjen har dermed brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt, men den sterke oppgangen og overkjøpt RSI kan gi reaksjoner tilbake på kort sikt. Aksjen har i tilfelle støtte ved ca. 33,30 kroner. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Volumbalansen er også meget positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen er maksimalt positiv på innsidehandler. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier Taugbøl.- Aker BioMarine ligger i en fallende trend på kort/mellomlang sikt og en fortsatt negativ utvikling innenfor denne indikeres. Det ligger støtte ved 1,30 kroner som kan bremse nedgangen på kort sikt, men etablerte noteringer under dette nivået vil være et salgssignal. Oppsiden begrenses av motstanden ved 1,60 kroner. Kort sikt: Watch. Middels lang sikt: Svak salgskandidat, sier analytikeren.- Lerøy ligger i en smal, fallende trend og videre negativ utvikling innenfor denne indikeres. Det er dessuten lite støtte under dagens nivå, noe som øker risikoen. Ved eventuelle reaksjoner opp, ligger det motstand ved 107 kroner. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Kort sikt: Salgskandidat. Middels lang sikt: Salgskandidat, avslutter Taugbøl.