Analytiker ser nærmere på to aksjer

Analytiker Asbjørn Taugbøl har sett nærere på to aksjer. En belønnes med en kjøpsanbefaling mens en bør holdes under oppsikt.

Asbjørn Taugbøl. Foto: Ivan Kverme, Finansavisen.
Børs

I dagens rapport fra Investtech beskrives Opera Software som en kjøpskandidat. Samtidig blir investorer bedt om å følge med på utviklingen i Funcom.Les også: Meglerhus mener du kan doble pengene dine- Opera reagerte raskt opp etter korreksjonen ned og er tilbake i den stigende trenden på mellomlang sikt. Videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte ved 29,60 kroner. Et etablert brudd ned gjennom dette nivået vil være et salgssignal. Aksjen er negativ på innsidehandler etter at innsidere solgte aksjer i mai og juni. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, sier Taugbøl.- Funcom har steget nesten 40 prosent på en uke og har brutt den fallende trenden, samt tidligere motstand ved 7,30 kroner. Økende volum styrker aksjen, men den sterke oppgangen kan gi reaksjoner tilbake. Det er i tilfelle støtte ved 7,30 kroner. Trendbruddet indikerer i første omgang en mer sidelengs utvikling mellom 7,30 kroner og motstand ved 9,20 kroner. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Kort sikt: Watch. Middels lang sikt: Watch, avslutter Taugbøl.

Nyheter
Børs