First-forvalter Tor Vinje mener SMB-selskapene på Oslo Børs er lavt priset. I dagens utgave av Finansavisen kan vi lese at han anbefaler investorer å satse på selskaper med sterk balanse og utbyttekapasitet.
- Børsfallet har ført til lav verdsettelse for en rekke av de mindre selskapene på Oslo Børs. I dagens klima med betydelig usikkerhet er en solid balanse vesentlig, noe fondets største posisjoner også gjenspeiler, sier Vinje til Finansavisen.• Northern Offshore• ABG Sundal Collier• Atea• Det norske oljeselskap