I en fersk rapport fra Forte Fondsforvaltning kan vi lese at analytikerne ser muligheter for gode kjøp i et ruskete marked.Følgende fire aksjer får en kjøpsanbefaling:•
Yara.Songa Offshore.Norwegian Energy Company.Det norske.
Gjødselsselskapet er ned over 20% siden starten av juni, og er etter vårt syn lavt priset. Vi forventer en EPS på 30-35 per aksje. Med kurs på 253 gir det en P/E i intervallet 7,2 til 8,5. Vi mener dette, kombinert med selskapets sterke markedsposisjoner, gir en god kjøpsmulighet i Yara• Vi har nylig tatt inn Songa Offshore i vår portefølje da vi tror selskapet er blitt straffet for hardt for sine finansielle utfordringer. Selskapet kan vise til god operasjonell track record og bedret visibilitet. Markedet har priset selskapet ned på en P/E rundt3,7, mens den bokførte verdien av egenkapitalen er nede på 0,7 mot markedet (P/B). Her er det rom for multippelekspansjon.• Selskapet har fått mye juling av markedet, men etter salg av eiendeler synes Noreco å fremstå som mer transparent og i en helt annen situasjon. Selskapet sitter fremdeles på særdeles interessante prospekter og nyter godt av den høye oljeprisen, og er i våre øyne moden for oppgang.• Vi kjøpte oss inn i Det norske på 26 kroner. Det har selvsagt vært hyggelig. Vi tror de siste dagers nyheter fra funnet i Nordsjøen gir rom for en betydelig kursoppgang. Har noen meget interessante prospekter i porteføljen og har omsider fått synliggjort sine verdier.Forte Fondsforvaltning AS er et uavhengig verdipapirfondsmiljø uten tilknytning til noen bank eller finansforetak.