Adm. banksjef John Sigurd Bjørknes har i dag kjøpt 150 egenkapitalbevis i Høland og Setskog Sparebank til en kurs på 99 kroner stykket. Ny beholdning etter dette er 1.050 egenkapitalbevis.