Binde: - Lakseprisen er bekymringsfull

Norway Royal Salmon tapte 47 millioner i 2. kvartal. Konsernsjef John Binde tilskriver det voldsomme prisfallet på laks store deler av skylden.

Foto: Finansavisen
Børs

Norway Royal Salmon fikk et resultat etter skatt på minus 46,6 millioner kroner i 2. kvartal, en vesentlig nedgang fra et positivt resultat på 6,1 millioner i samme kvartal 2010. I et intervju med HegnarOnline tilskriver konsernsjef John Binde lakseprisfallet, deler av skylden.- Hovedårsaken til at vi fikk svake resultater skyldes hovedsakelig at det vi slaktet av laks i kvartalet, ble gjort mot slutten av kvartalet. Da hadde lakseprisen rukket å komme ned på et vesentlig lavere nivå enn vi så tidligere i år, sier Binde til HegnarOnline.Hva tenker du om den lakseprissituasjonen markedet står oppe i?- Det er jo helt klart at dette opptar alle som er jobber i bransjen. Det er bekymringsfullt at prisen ligger på et så lavt nivå som i dag. Og at prisfallet kom så brått og kraftig, som det gjorde i 2. kvartal, sier Binde.Han sa under kvartalspresentasjonen tirsdag at han trodde flere lakseoppdrettere ville gå en vanskelig fremtid i møte dersom lakseprisen holder seg på dagens nivå(red.anm. omlag 23-24 kroner inneværende uke).Tror på oppsvingBinde sier til HegnarOnline at han har stor tro på at det vil skje en prisendring.- Om en tid vil etterspørselen øke ute i markedet, sier Binde. Og viser til at de lave prisene på laks snart vil nå ut til forbrukerne og at det vil generere større etterspørsel.- Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta. Det kan gå mellom 2 til 3 måneder, men også så mye som et halvt år, sier Binde.Dersom vi får lave laksepriser et halvt år fremover. Hvordan vil NRS takle utfordringen det fører med seg?- Jeg tror vi står relativt likt med de andre oppdretterne i bransjen. Vårt fokus er og blir også fremover å drive effektivt, poengterer Binde.- Vi har veldig fin utviklingen på produksjonen vår i Nord-Norge. Hvor vi i hovedsak har største deler av produksjonen.Han legger imidlertid ikke skjul på at lakseselskapet har hatt en uheldig situasjon ved en lokalitet i Sør-Norge, men at de har oversikt over situasjonen.- Vi vil være ferdigslaktet i 3. kvartal på problemområdet, og ellers har vi en fin utvikling på de andre lokalitetene i Sør-Norge som skal slaktes senere.- Vi har fokus på effektiv drift. Lave laksepriser kan vi ikke gjøre noe med, avslutter Binde.