Norway Royal Salmon fikk et resultat etter skatt på minus 46,6 millioner kroner i 2. kvartal, en vesentlig nedgang fra et positivt resultat på 6,1 millioner i samme kvartal 2010. I et intervju med HegnarOnline tilskriver konsernsjef John Binde lakseprisfallet, deler av skylden.- Hovedårsaken til at vi fikk svake resultater skyldes hovedsakelig at det vi slaktet av laks i kvartalet, ble gjort mot slutten av kvartalet. Da hadde lakseprisen rukket å komme ned på et vesentlig lavere nivå enn vi så tidligere i år, sier Binde til HegnarOnline.
Hva tenker du om den lakseprissituasjonen markedet står oppe i?Tror på oppsvingDersom vi får lave laksepriser et halvt år fremover. Hvordan vil NRS takle utfordringen det fører med seg?
- Det er jo helt klart at dette opptar alle som er jobber i bransjen. Det er bekymringsfullt at prisen ligger på et så lavt nivå som i dag. Og at prisfallet kom så brått og kraftig, som det gjorde i 2. kvartal, sier Binde.Han sa under kvartalspresentasjonen tirsdag at han trodde flere lakseoppdrettere ville gå en vanskelig fremtid i møte dersom lakseprisen holder seg på dagens nivå(red.anm. omlag 23-24 kroner inneværende uke).Binde sier til HegnarOnline at han har stor tro på at det vil skje en prisendring.- Om en tid vil etterspørselen øke ute i markedet, sier Binde. Og viser til at de lave prisene på laks snart vil nå ut til forbrukerne og at det vil generere større etterspørsel.- Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta. Det kan gå mellom 2 til 3 måneder, men også så mye som et halvt år, sier Binde.- Jeg tror vi står relativt likt med de andre oppdretterne i bransjen. Vårt fokus er og blir også fremover å drive effektivt, poengterer Binde.- Vi har veldig fin utviklingen på produksjonen vår i Nord-Norge. Hvor vi i hovedsak har største deler av produksjonen.Han legger imidlertid ikke skjul på at lakseselskapet har hatt en uheldig situasjon ved en lokalitet i Sør-Norge, men at de har oversikt over situasjonen.- Vi vil være ferdigslaktet i 3. kvartal på problemområdet, og ellers har vi en fin utvikling på de andre lokalitetene i Sør-Norge som skal slaktes senere.- Vi har fokus på effektiv drift. Lave laksepriser kan vi ikke gjøre noe med, avslutter Binde.