En undersøkelse Dagens Næringsliv har foretatt viser at mange av oppdretterne som gjør det best også lar det dryppe litt ekstra på de ansatte.Nord-Norges største oppdretter, Nova Sea, ga alle ansatte 100.000 kroner i bonus for innsatsen i 2010. Mens Jøkelfjord laks i Troms klinket til og ga hver av sine 22 ansatte 70.000 kroner hver. I tillegg til en påspandert, to-ukers sydenreise, skriver dn.- Vi gjør det for å styrke samholdet i arbeidsstokken og oppmuntre litt etter tunge tak. Vi drar gjerne under den verste vinteren, sier daglig leder Robert Falchenberg-Jørgensen i Jøkelfjord Laks.Måsøval fiskeoppdrett på Frøya tok med sine ansatte på en langhelg til Edinburgh.